Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-09-19 Biopsi-  Rickettsia DNA (nukleinsyrapåvisning)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock
Varuförsörjningens artikelnummer 80862  
Provtagning: Indikation:
Infektion där Rickettsia species misstänks.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) - Biopsi-Rickettsia (PCR)

Ange insjukningsdatum, orsak till provtagning och antibiotikabehandling på remissen.

Provtagning:
Överför provmaterialet till röret. Små biopsier riskerar att torka, tillsätt därför 1 mL steril koksalt.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Vid längre transporttid än 2 dygn skall provet förvaras och transporteras fryst.
Fryst prov skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning  
Ansvarig läkare: Kenneth Nilsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Svarsalternativ: "Rickettsia DNA Påvisat" eller "R
Läs mer-->  
Referenshänvisning: