Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-01-28 P-  Fria Lätta Ig-kedjor (FLC)
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Remiss:
Både fria kappa- och lambda-kedjor kommer att analyseras och dess kvot beräknas eftersom alla tre uppgifterna behövs för adekvat diagnostik.

Provtagning:
Minsta provmängd: 200 µL.

Provhantering:
Centrifugera provet 7 minuter vid 2400 g.
Plasma kan förvaras vid +2-8 °C i upp till 7 dagar. Undvik att tina/frysa provet upprepade gånger.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporten når analyserande lab inom 23 timmar ska provet vara centrifugerat och skickas i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två till tre gånger per vecka  
Referensintervall: P-Kappakedja, fri: 3,3-19,4 mg/L
P-Lambdakedja, fri: 5,7-26,3 mg/L
P-Kappa/Lambda kvot, fri: 0,2-1,7.
Kvoter av fria kappa-lambda-kedjor i intervallet 0,2 - 1,7 är normala och talar emot förekomst av produktion av monoklonalt immunglobulin.
Kvoter utanför området 0,05 - 10 är säkert patologiska och talar starkt för abnorm produktion av monoklonalt immunglobulin[2].
Metod:    
Ansvarig läkare: Xiaoyan Xu  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Ny metod 220120 (BNII, Siemens), totalhalten av mätresultat ej jämförbara med förra metoden Men överens-stämmelse för referenser av kappa/lambda kvot (0,26-1,65) som är avgörande för bedömning av monoklonalitet är bra (93%).  
Tolkning: För att kunna identifiera s k icke-sekretoriska oc
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Referens:
1. Katzmann JA: Serum Free Light Chain Specificity and Sensitivity: A Reality Check. Clin Chem 2006;52:1638-1689
2. Produktblad Serum Free Light Chain Assays.
3. Wikilite.com - an online educational resource with continuously updated information on serum free light chain
Wikilite
4. Myelom utredning och behandling, nationell riktlinjer 2010-02-28 av Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar. Senast uppdaterad: 2011-02-28
Svensk Förening för Hematologi