Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-06-14 S-  Legionella, antikroppspåvisning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum - Röd propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61092

*****************************************************
Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation: Misstänkt infektion med legionella.

Provet analyseras avseende antikroppar mot:
L. pneumophila serotyp 1 - 8
L. longbeache serotyp 1 - 2
L. micdadei och L. bozemannii

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Serologi (antikroppspåvisning) - Serum- Legionella, block

Ange insjukningsdatum, eventuell antibiotikabehandling och epidemiologisk information på remissen.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 ml blod.
Önskad minsta provvolym är 1 ml blod.

Provhantering:I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla men vid transporttider understigande 1 - 2 dygn kan provet skickas utan kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 5 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning  
Ansvarig läkare: Kenneth Nilsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering  
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: För att kunna fastställa diganosen serologiskt bör
Läs mer-->  
Referenshänvisning: