Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-10-25 Benmärg-  Parvovirus B19, PCR
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum (EDTA) - Lila propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61096


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation:
Anemiutredning.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) - Benmärg-Parvovirus B19 (PCR)

Ange klinisk information och material.

Provtagning:
Provet, 0,5-1 mL, deponeras i rör med lila-svart propp (EDTA) tillsammans med ca 1 mL steril saltlösning. Blandas.

Provhantering:
I avvaktan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Referensintervall saknas.
Samtidig bedömning av anti-Parvovirus B19 IgG och IgM underlättar bedömningen. (Serumprov, Röd propp, 7 mL).
Se: S- Parvovirus B19 (antikroppspåvisning)
Metod:   Nukleinsyrapåvisning (DNA)  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering

Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16  
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Normalfyndet är Negativt eller lågpositivt.  
Referenshänvisning: