Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-09-21 Csv-  Neuronala ak (IgG)
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) , gult skruvlock  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om icke infektiös, autoimmun limbisk encefalit samt vid misstanke om paraneoplastiska CNS-symtom.

Provtagning:
Minsta provmängd 0,5 mL.

Provhantering:
Prov förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar. Därefter förvaras provet i 2-8°C. Provet kan centrifugeras. Efter 7 dagar fryses provet i -20°C.

Provskickning/transport:
Transport till lab kan ske i rumstemperatur högst 30 h.
Fryst prov skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall: Ej påvisbar
Metod:   Indirekt Immunfluorescens samt immunoblot  
Ansvarig läkare: Barbro Persson  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: I denna undersökning ingår med IF-undersökning för specifik bestämning av antikroppar mot NMDAR, CASPR2, LGI1, DPPX, AMPAR1/2 och GABARB1/B2 på transfekterade celler, samt immunoblot för bestämning av specifika antikroppar mot Hu, Ri, Yo, Ma2/Ta, Amphiphysin, CV2 och GAD65, SOX1, Tr (DNER), Zic4, Recoverin och Titin.  
Tolkning: Se svarskommentar.  
Referenshänvisning: