Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2020-12-17 B-  PNH-diagnostik
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Cellulär immunologi  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL  
Provtagning: Indikation:
Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) är en förvärvad, allvarlig, icke-malign klonal stamcellssjukdom. Själva namnet är missvisande då sjukdomen i sig varken är paroxysmal eller nokturn. Namnet har sitt ursprung i att morgonurinen oftast är mest koncentrerad och den mörka urinen, hemoglobinurin, därför lättast observeras på morgonen.

Remiss:
Ange frågeställning.
Fyll i under rubrik FLÖDESCYTOMETRI önskad analys
Remiss Cellulärimmunologi används.

Provhantering:
Prov ska vara analyserande lab tillhanda snarast. Provet bör analyseras inom 24h.
Provet förvaras i rumstemperatur.

Provskickning/transport:
Provet sänds snarast till Cellulär immunologi, Klinisk immunologi.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall:
Metod:   Flödescytometri  
Ansvarig läkare: Kontakta lab. 018-611 41 83  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Antikroppar riktade mot GPI-ankarprotein.
Analys av erytrocyter med antikroppar för detektion av CD59.
Analys av granulocyter med antikroppar för detektion av CD24/Flaer samt CD16/CD66b.
Analys av monocyter med antikroppar för detektion av CD14/Flaer.

Rörpost 172  
Tolkning: Se utlåtande  
Referenshänvisning: