Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-07-18 fS-  Gallsyror
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Guldgul propp (Gel, utan tillsats)  
Provtagning: Provtagning:
Provet bör tas fastande, gallsyror ökar efter måltid.

Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov bör förvaras i rumstemperatur.
Inom fem timmar efter provtagningen bör serum vara avskilt från blodkropparna.
Centrifugering sker vid 2400 g i 7 minuter.
Serum kan förvaras 5 dygn vid 2-8°C.
Fryses vid längre förvaring vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Serum som är lab tillhanda inom 5 dygn skickas i rumstemperatur.
Därefter skickas provet fryst i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: 1v - 5 må: 3,8 - 6,3 µmol/L
6 må - 2 år: 6,6-9,4 µmol/L
3-5 år: 4,3 - 6,4 µmol/L
6-11 år: 3,6 - 5,4 µmol/L
11-17 år: 3,1-4,1 µmol/L
Vuxna 18 år- <10 µmol/L.
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Indikationer:
Klåda, ikterus hos gravida. Mo
Läs mer-->  
Referenshänvisning: