Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-01-05 S-  Chlamydia pneumoniae (TWAR) + psittaci, antikroppspåvisning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum - Röd propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61092


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial  
Provtagning: Indikation:
Långvariga symptom från luftvägarna, trötthet, huvudvärk och feber. Påverkan på hjärta-kärl.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Serologi (antikroppspåvisning) -
Serum-Chlamydia pneumoniae+psittaci, block

Ange insjukningsdatum, eventuell antibiotikabehandling och epidemiologisk information på remissen.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 ml blod.
Önskad minsta provvolym är 1ml blod.

Provhantering: I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport. Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning - mikroimmunofluorescens (MIF)  
Ansvarig läkare: Kenneth Nilsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering  
Övrigt: Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Gränsvärden: IgG 64, IgM 16.
Tolkning ges til
Läs mer-->  
Referenshänvisning: