Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-14 S-  Chlamydia pneumoniae (TWAR) + psittaci (antikroppspåvisning)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Indikation:
Långvariga symptom från luftvägarna, trötthet, huvudvärk och feber. Påverkan på hjärta-kärl.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Serologi (antikroppspåvisning) - Serum-anti-Chlamydia pneumoniae+psittaci, block

Ange insjukningsdatum, eventuell antibiotikabehandling och epidemiologisk information på remissen.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 mL blod.
Önskad minsta provvolym är 1mL blod.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet..

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla.
Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en gång per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning - mikroimmunofluorescens (MIF)  
Ansvarig läkare: Kenneth Nilsson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Gränsvärden: IgG 64, IgM 16.
Tolkning ges til
Läs mer-->  
Referenshänvisning: