Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-03-28 (B)Trc-  VASP
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Elektronisk beställning i Cosmic
Flödescytometri  
Provkärl: Ljusblå-svart propp (Na-citrat).
Varuförsörjningens artikelnummer 47995  
Provtagning: Förberedelser:
Kontakta CoM-lab tfn. 018- 611 42 21 innan provtagning för överenskommelse om tidpunkt för analys .

Remiss:
Beställning görs i Cosmic. För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd remiss Flödescytometri, Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Provtagning :
Prov tas på patient som medicinerar med trombocythämmande läkemedel, av typen klopidogrel (Plavix®) eller prasugrel (Efiend) minst 6 timmar efter påbörjad medicinering.
Röret ska vara fyllt inom volympilen.
Hantera provet varsamt, blanda genom att vända röret försiktigt 8-10 gånger.

OBS! Samtidigt med provtagning på patienten ska även 1 rör tas från en person som ej medicinerar med trombocythämmande läkemedel.
Detta blodprov används som kontroll och transporteras samtidigt med patientprovet.
Märk detta provrör med "Kontroll VASP".

Provhantering.
Provet skall förvaras ocentrifugerat i rumstemperatur.

Provskickning/transport:
Prov skickas ocentrifugerat i rumstemparatur.
Provet skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall:
Metod:   Flödescytometri  
Ansvarig läkare: Malgorzata Karawajczyk  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Analysen är avsedd för monitorering av patienter s
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1. Aleil B et al, J Thromb Haemost 2005, 3, 85-92.
2. Barragan et al, Cath Cardiovasc Interv 2003, 59,295-302.
3. Bonello et al, J Am Coll Cardiol 2008, 51, 1404.
4. Jakubowski el al Thromb Haemost 2008, 99, 215-222
5. Wallentin et al, Eur Heart J 2008, 29, 21-30.
6. Aradi D, Eur Heart J. 2015 Jul 14;36(27):1762-71.
7. Tantry US, J Am Coll Cardiol. 2013 Dec 17;62(24):2261-73.