Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-11-09 B-  Granfunk CGD utredning
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Elektronisk beställning i Cosmic
Flödescytometri  
Provkärl: Mörkblå propp (Na-heparin) 5 mL.  
Provtagning: Indikation:
Vid misstanke mot Kronisk granulomatös sjukdom (CGD)

Remiss:
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Beställning görs i Cosmic. För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd remiss Flödescytometri, Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Provhantering:
OBS!Granulocytfunktionsanalyser utförs efter överenskommelse med laboratoriet. Kontakta CoM-lab (inflammation) tfn 018-611 42 21 inför provtagning för överenskommelse om tid för provtagning.

Provskickning/transport:
Provet skall vara på laboratoriet inom 2 timmar. Provet transporteras och förvaras i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Efter överenskommelse  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Flödescytometri  
Ansvarig läkare: Malgorzata Karawajczyk  
Ackreditering:     
Hänvisningar:  
Övrigt: Samtidigt med provtagning på patienten ska även 1 rör med mörkblå propp (Na-heparin) tas på en frisk person, ej släkting till patienten.
Den friska personens blod ska användas som kontroll.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: Laboratory Diagnosis of Primary Immunodeficiencies Bradley A. Locke & Trivikram Dasu & James W. Verbsky-Clinic Rev Allerg Immunol (2014) 46:154-168.

Yu HH, Yang YH, Chiang BL. Chronic Granulomatous Dis-ease: a Comprehensive Review. Clin Rev Allergy Immunol. 2021 Oct;61(2):101-113.