Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-05-02 S-, P-  Komplementscreen
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Autoimmunitet och allergi
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: 2 rör krävs till komplementscreen:
1 rör med Guldgul propp (Gel, utan tillsats) och 1 rör med Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Indikation:
Påvisa hereditära och förvärvade komplementbrister. Följa sjukdomsgrad och för differentialdiagnostik bl.a. vid SLE, nefrit, RA med vaskulit, urtikariell vaskulit och sepsis.

Provtagning:
OBS! Två rör, ett rör med guldgul propp (gel, utan tillsats) och ett rör med lila propp (EDTA).
Minsta provmängd 1 mL i vardera rör.

Provhantering:
Komplementfaktorer är mycket känsliga för nedbrytning därför måste provhanteringen följas noga.

Om provet tas på sjukhus sköter laboratoriet centrifugering och infrysning (i -70°C).
Provet ska vara lab tillhanda inom 3 timmar från provtagning.

Om provet tas i primärvården, centrifugera provrören så att de kan frysas in i -70°C så fort de kommer till Akademiska laboratoriet.
Centrifugera serum och plasma vid 2400g i 7 minuter eller 2000g i 10 minuter.

Serum hälls av direkt i ett plaströr (sekundärrör) och röret märks med serum.
Plasma pipetteras (sugs av) ner tills det är en centimeter till blodkropparna. Överför plasman till ett plaströr (sekundärrör) och röret märks med plasma.

Om prover tas inom hemsjukvård eller liknande: Rören transporteras till PV-lab inom 1 timme från provtagning. Detta för att det ska finnas en chans att proverna ska hinna fram till Akademiska laboratoriet och bli infrysta inom 4 timmar. (Kontrollera med personalen på lab på VC när provet kan tas).

Båda rören med serum och plasma fryses direkt vid ankomst till Klinisk kemi i -70°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur om transporttiden understiger 3 timmar.
Frysta prover från laboratorier med -70-frys skickas frysta med torris (kolsyreis).

Klinisk kemi och farmakologi omhändertar proverna och vidarebefordrar dem till Klinisk immunologi, Autoimmunitet och allergi.
Postadress:
Akademiska sjukhuset Klinisk kemi och farmakologi,
Provmottagningen
Ingång 61, 2 tr.
751 85 Uppsala  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall: Klassisk 80-120%,
C3 0,67-1,29 g/L,
C3d <5,3 mg/L
Metod:   Klassisk: Hemolytisk test
C3 och C3d: Kinetisk nefelometri  
Ansvarig läkare: Bo Nilsson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Ingående analyser är Klassisk funktion, C3, C3d samt medicinsk bedömning.
Visar någon av dessa analyser patologiska värden utvidgas utredningen.

Analys av enbart C1q går normalt inte att beställa. C1q är en markör som kan användas vid SLE för att följa aktivitet, men C1q är tveksam som markör vid andra tillstånd med komplementaktivering via klassisk väg. Normalt gör vi en kombination av klassisk funktion samt C3d/C3, vilka båda två ger en god spegling av aktiviteten i den klassiska vägen respektive vad gäller generell komplementaktivering (inkl vid SLE).  
Tolkning:  
Referenshänvisning: