Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-12-13 Saliv-  Melatonin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss:  
Provkärl: Salivetterör (blå propp)  
Provtagning: OBS! Forskningsprov
Kontakt ska tas med Forskningsansvarig BMA
E-post: forskningsprojekt.al@akademiska.se före projektstart!
Se vår webbsida för forskningsprojekt/kliniska studier.
Prov analyseras endast i godkända forskningsprojekt.

Provtagning:
Ingenting i munnen (varken mat, dryck eller snus) 30 minuter före provtagning.

Avlägsna den blå proppen och ta ur uppsugningstussen.
Stoppa uppsugningstussen i munnen, gärna under tungan, och vänta tills den är genomvåt. Det tar normalt minst ett par minuter.
Stoppa tillbaka uppsugningstussen i specialröret.
Återförslut ordentligt med blå proppen.

Provhantering:
Efter provtagning ska Salivetterör förvaras i kylskåp.

OBS! Provet är ej hållbart i rumstemperatur.

Prov i Salivetterör är hållbart i 1 dygn vid 2-8°C.
Kylt prov ska vara analyserande lab tillhanda inom 24 timmar.
Om transporten inte når analyserande lab inom 24 timmar måste provet centrifugeras och frysas i <-15°C.
Centrifugera Salivetteröret.
Avlägsna insatsen med tussen, och återförslut ordentligt med proppen.
Frys in provet

Provskickning/transport:
Transporteras i kyla.
Fryst prov skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Prov analyseras endast i godkända forskningsprojekt.  
Referensintervall:
Metod:   ELISA  
Ansvarig läkare: Mats Gåfvels  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Se: Provtagning för mätning av saliv-Melatonin  
Övrigt:  
Tolkning: Melatonin kan mätas vid sömnutredning eller endokr
Läs mer-->  
Referenshänvisning: