Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-06-15 Pt(Lkc)-  Apolipoprotein E, genotyp [APOE]
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Genotypning
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA)  
Provtagning: Remiss:
För provtagare som inte använder Cosmic var vänlig och använd Remiss genotypning.
Ange anamnes/frågeställning.

Provtagning:
Provvolym:1-4 mL.

Provhantering:
Centrifugeras ej. Förvaras i kylskåp.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 3 dygn ska provet frysas (i plaströr) i <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 3 dygn skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 3 dygn måste provet frysas se ovan under provhantering.
Fryst helblod skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utförs två gånger per månad  
Referensintervall: Se utlåtande
Metod:   Realtids-PCR  
Ansvarig läkare: Mia Wadelius  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Ange på remissen om patienten genomgått allogen stamcellstransplantation eller levertransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under den senaste veckan.  
Tolkning: Apolipoprotein E deltar i transporten av blodfette
Läs mer-->  
Referenshänvisning: 1. Poirier J. Apolipoprotein E, cholesterol transport and synthesis in sporadic Alzheimer's disease. Neurobiol Aging. 2005;26:355-61. Review.
2. OMIM April 2005
Apolipoprotein E; APOE
3. Eggertsen G, Tegelman R, Ericsson S, Angelin B, Berglund L (1993) Apolipoprotein E polymorphism in a healthy Swedish population: variation of allele frequency with age and relation to serum lipid concentrations. Clin Chem 39: 2125-9
4. Soufi M, Sattler AM, Maisch B, Schaefer JR. Molecular mechanisms involved in atherosclerosis. Herz. 2002;27:637-48. Review.
5. Finch CE. Developmental origins of aging in brain and blood vessels: an overview. Neurobiol Aging. 2005 Mar;26(3):281-91. Review.