Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-01-19 P-  Mykofenolsyra
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Lila propp (EDTA) 5 mL  
Provtagning: Remiss:
Tid för senaste dos skall anges på remissen.

Provtagning:
Ofta beräknas ett AUC-värde (Area Under Curve) på mykofenolkoncentrationen, olika scheman finns för vid vilka tidpunkter prov då skall tas, exemplevis tidpunkterna 0 min, 30 min och 2 tim efter dosintag.

OBS! Minst hälften av röret skall vara fyllt med blod.

Provhantering:
Om transport till laboratoriet inte kan anordnas omgående så skall provet förvaras i kylskåp.
Ocentrifugerat prov är hållbart i 5 dagar vid 2 - 8°C.
Centrifugering vid 2400g i 7 minuter.
Plasma i sekundärrör är hållbart i 14 dagar vid 2 - 8°C.
Fryst plasma är hållbar i 2 månader vid -20°C.

Provskickning/transport:
Transporteras i rumstemperatur.
Fryst plasma skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Terapeutiskt riktvärde bestäms av klinikern
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Mykofenolsyra (MPA) är den aktiva metaboliten av m
Läs mer-->  
Referenshänvisning: