Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-04-08 Csv-  Vancomycin
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Läkemedel
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock
Varuförsörjningens artikelnummer 80862  
Provtagning: Provtagning:
Minst 1 mL cerebrospinalvätska.

Provhantering:
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Prov bör vara lab tillhanda inom 4 timmar från provtagningen då provet ska vara centrifugerat inom 5 timmar från provtagningen.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 4 timmar måste provet centrifugeras och cerebrospinalvätska hällas av.
Centrifugering vid 2400 g i 7 minuter.
Häll av cerebrospinalvätskan till ett plaströr (sekundärrör), var noga med att inga blodkroppar medföljer.

Cerebrospinalvätska i sekundärrör är hållbart i 2 dagar vid 2 - 8°C.
Efter 2 dagar fryses cerebrospinalvätskan vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Om transporten når analyserande lab inom 4 timmar skickas prov i rumstemperatur.
Om transporttiden är inom 48 timmar skall prov vara centrifugerat och cerebrospinalvätskan överförd till sekundärrör, se ovan under provhantering och skickas i rumstemperatur.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas och skickas fryst se ovan under provhantering.
Fryst cerebrospinalvätska skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.  
Referensintervall:
Metod:    
Ansvarig läkare: Johan Saldeen  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Se: Provtagningsordning för Cerebrospinalvätska vid lumbalpunktion  
Övrigt:  
Tolkning: Indikation:
Kontrollera serumkoncentra
Läs mer-->  
Referenshänvisning: