Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-05-06 P-  Lipoprotein (a)
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Inom 4 h från provtagning avskiljes plasma från blodkropparna.
Centrifugering vid 2400g i 7 minuter.
Centrifugerat gelrör kan förvaras vid 2-8°C upp till 24 h.
Avskild plasma är hållbar 7 dagar vid 2-8°C.
Vid längre tids förvaring fryses plasma vid <-15°C.
Undvik upprepad infrysning och upptining.

Provskickning/transport:
Plasma som är lab tillhanda inom 7 dygn skickas i rumstemperatur.

Därefter skickas provet fryst i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: <200 nmol/L (vuxna 18 år och äldre).
OBS! Ny enhet från 2021-01-21
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt:  
Tolkning: Används för bedömning av kardiovaskulär risk.

Läs mer-->  
Referenshänvisning: Langlois et al. Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: con-sensus-based recommendations from EAS and EFLM. Clin Chem Lab Med 2020;58:4:496-517.