Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2016-12-15 P-  Apolipoprotein B
Utförande laboratorium: Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: KKF
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Mintgrön propp (gel, Li-heparin)  
Provtagning: Provhantering:
Ocentrifugerat blodprov förvaras i rumstemperatur.
Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagningen.
Centrifugerat gelrör (primärrör) förvaras i rumstemperatur i 4 timmar därefter vid 2-8°C.
Om transporten inte når analyserande lab inom 21 timmar måste plasma plasman hällas av från gelröret i ett plaströr (sekundärrör).
Plasma i sekundärrör är hållbart i 2 dagar vid 2-8°C.
Efter 2 dagar fryses provet vid <-15°C.

Provskickning/transport:
Plasma som är lab tillhanda inom 2 dygn skickas i rumstemperatur.
Därefter skickas provet fryst i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.  
Referensintervall: Kvinnor: 0,60-1,3 g/L
Män: 0,60-1,5 g/L
Kvot ApoB/ApoA1
Kvinnor: 0,3-0,8
Män: 0,3-1,0
Metod:    
Ansvarig läkare: Peter Ridefelt  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: 16 april 2013 omstandardiserades apolipoprotein B-metoden, vilket gav 13% högre värden på apo-lipoprotein B, och motsvarande ökning av apoB/apoA1-kvoten.
I samband med detta byttes referensintervall.
Förut användes önskvärda halter enligt behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket.
Nu används sedvanliga referensintervall baserade på mätningar på friska försökspersoner.  
Tolkning: Rekommenderas att ingå vid bedömning av kardiovask
Läs mer-->  
Referenshänvisning: Referensintervall enligt Leiviskä et al, Clin Chim Acta 2011;412:1146.