Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2020-09-11 B-, S-  HLA-typning, antikroppsundersökning och ev. korstest inför stamcellstransplantation
Utförande laboratorium: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Cellulär immunologi  
Provkärl: Ljusgul propp (ACD-lösning)*
2 rör med Lila propp (EDTA)*
Röd propp (utan tillsats)  
Provtagning: Indikation:
Vid utredning inför stamcellstransplantation HLA-typas patienten samt anhöriga och/eller obesläktade givare med genomisk och serologisk metod. Serologisk korstest utförs mellan patienten och de givare som har en passande HLA-typ. Antikroppsundersökning utförs också på patienten.

Remiss:
Diagnos/frågeställning fylls i.
Använd remiss Cellulärimmunologi
Om patienten har en tilltänkt donator är det viktigt att skriva på donatorns remiss vem som är patienten och vilken relation/släktskap denne har till patienten.

Provhantering:
Blodprov förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp och skickas ocentrifugerat till laboratoriet så fort det är möjligt. För korstest behöver cellerna vara viabla och därför önskar vi att de ankommer till oss senast två dygn efter provtagningen.

*Om patienten har lågt antal leukocyter kan salivprov eller munskrap användas för HLA-typningen. Dessa skickas i rumstemp. Autolog korstest får då utföras vid ett annat tillfälle när celler finns.

Provskickning/transport:
Sänd prov med nästa ordinarie transport.
Transporteras i rumstemperatur.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres dagtid helgfri måndag-fredag  
Referensintervall: Se utlåtande på svar.
Metod:   Serologi, genomisk typning  
Ansvarig läkare: Kontakta lab 018-611 41 88  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Rörpost 172  
Tolkning: Se utlåtande på svar. En * markerar att genomisk t
Läs mer-->  
Referenshänvisning: