Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2023-02-02 S-  Epstein-Barr virus (EBV), antikroppspåvisning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum - Röd propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61092


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation: Misstanke om EBV-infektion. Bedömning av immunstatus.

Remiss: I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi
Serologi (antikroppspåvisning) -
Serum-Epstein Barr virus (EBV) IgG+IgM

Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.

Provtagning: Rekommenderad provvolym är 6 ml blod. Önskad minsta provvolym är 1 ml blod.

Provhantering: I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport: Sänd provet med nästa ordinarie transport. Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två till tre gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning  
Ansvarig läkare: Bo Albinsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering  
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätt antikroppsaktivitet samt
Läs mer-->  
Referenshänvisning: