Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-01-02 S-  Epstein-Barr virus [EBV] (antikroppspåvisning)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om EBV-infektion. Bedömning av immunstatus.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Serologi (antikroppspåvisning) - Serum-Epstein Barr virus (EBV) IgG+IgM

Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 mL blod.
Önskad minsta provvolym är 1 mL blod.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två till tre gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning  
Ansvarig läkare: Bo Albinsson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätt antikroppsaktivitet samt
Läs mer-->  
Referenshänvisning: