Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-06-21 P-  Hepatit C-virus (HCV), PCR kvantitativ
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum (EDTA) - Lila propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61096


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation:
Följa behandlingseffekt.

Remisser:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - HIV/HTLV och Hepatit - Hepatit C-HCV Kvantitativ (PCR)

Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.


Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 ml blod.
Önskad minsta provvolym är 3 ml blod.

Provhantering: I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till hand inom 2 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning, kvantitativ analys  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi på sidan Ackreditering  
Övrigt: Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Lågpositivt utfall vid behandlingens slut bör inte
Läs mer-->  
Referenshänvisning: