Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2018-11-06 Csv-  Borrelia (antikroppspåvisning)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Plaströr sterilt 10 mL (polypropylenplast) med gult skruvlock
Varuförsörjningens artikelnummer 80862 +
Röd propp, 7 mL
Varuförsörjningens artikelnummer 54018  
Provtagning: Indikation:
Misstänkt neuroborrelios.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - CSN-infektioner - CSV/Serum-Neuroborrelia IgG+IgM

OBS! Serum ska alltid beställas på samma remiss.

Ange kliniska data, insjukningsdag och eventuell antibiotikabehandling på remissen.

Provtagning:
Överför cerebrospinalvätska till röret, lämplig provvolym är 0,5-1 mL.

Se provtagningsinstruktion: Provtagning vid lumbalpunktion då misstanke om bakteriell meningit eller viral meningoencefalit föreligger .

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport: Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres en till två gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning  
Ansvarig läkare: Kenneth Nilsson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Analysen syftar till att fastställa om det sker in
Läs mer-->  
Referenshänvisning: