Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2022-06-14 S-  Cytomegalovirus (CMV), antikroppspåvisning
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rör vakuum - Röd propp - 7 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61092


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi
Nås via länken och finns på sidan: Provtagningsmaterial
 
Provtagning: Indikation:
Misstanke om CMV-infektion. Bedömning av immunstatus.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Serologi (antikroppspåvisning) - Serum-Cytomegalovirus (CMV) IgG+IgM

Kliniska data är viktigt då olika markörers utnyttjande styrs av frågeställning på remissen.

Provtagning:
Rekommenderad provvolym är 6 mL blod.
Önskad minsta provvolym är 1 mL blod.

Provhantering:
I väntan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transporter utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två till tre gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Antikroppspåvisning  
Ansvarig läkare: Bo Albinsson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: Ackreditering: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien på sidan Ackreditering
 
Övrigt: Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning: Prov besvaras med uppmätt antikroppsaktivitet samt
Läs mer-->  
Referenshänvisning: