Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2021-02-25 Blåsmaterial-  Varicella zostervirus, VZV, PCR
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Rekommenderat provkärl samt alternativ vid leveransproblem, var god se: Mer viktig info om provtagning

Samma provtagningsset som för närvarande rekommenderas till Covid-diagnostik kan användas.

Vid frågor kontakta Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16.
 
Provtagning: Indikation:
Misstanke om infektion med Varicella zostervirus.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) - Blåsmaterial - Varicella zostervirus VZV (PCR)

Ange kliniska data, t ex om patienten är immunsupprimerad. Datum för sjukdomsdebut.

Provtagning:
Rulla pinnen mot blåsbotten.
Stoppa pinnen i röret.

Provhantering:
I avvaktan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.
 
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning DNA  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar: Mer viktig info om provtagning  
Övrigt: Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: