Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2024-04-16 Blåsmaterial-  Varicella zostervirus (VZV), PCR
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Provtagningsset (UTM) flytande för virus -
Pinne med stor flockad top - Röd kork - 3 ml
Varuförsörjningens artikelnummer 61323

OBS! Multicollectrör kan EJ användas till denna analys längre.
Bristsituationen av rekommenderat rör har upphört.
Om provet kommer i Multicollectrör innebär det större kostnad och mycket merarbete för laboratoriet.


Produktbeskrivningar och alternativ vid bristsituationer se
katalogen "Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi"
Nås via länk här och finns på sidan: Provtagningsmaterial  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om infektion med Varicella zostervirus.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) - Blåsmaterial - Varicella zostervirus VZV (PCR)

Ange kliniska data, t ex om patienten är immunsupprimerad. Datum för sjukdomsdebut.

Provtagning:
Rulla pinnen mot blåsbotten.
Stoppa pinnen i röret.

Provhantering:
I avvaktan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.
 
Analysfrekvens:   Analysen utförs en gång per vecka. Akut analys utförs måndag - fredag efter telefonkontakt med lab.  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning (DNA)  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering:     
Hänvisningar: För information om ackrediterade tjänster se
Klinisk mikrobiologi på sidan Ackreditering  
Övrigt: Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16  
Tolkning:  
Referenshänvisning: