Skriv ut sidan  <--tillbaka
Ändrad: 2019-01-02 Blåsmaterial-  Varicella zostervirus [VZV] DNA (nukleinsyrapåvisning)
Utförande laboratorium: Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset  
Remiss: Mikrobiologi 2
Elektronisk beställning i Cosmic  
Provkärl: Provtagnings-set 2 mL, flytande virus, grön propp, pinne med stor flockad topp
Varuförsörjningens artikelnummer 48305  
Provtagning: Indikation:
Misstanke om infektion med Varicella zostervirus.

Remiss:
I Cosmic - Beställning provbunden - Fliken Mikrobiologi - Nukleinsyrapåvisning virus (PCR) - Varicella zostervirus-VZV (PCR)

Ange kliniska data, t ex om patienten är immunsupprimerad. Datum för sjukdomsdebut.

Provtagning:
Rulla pinnen mot blåsbotten.
Stoppa pinnen i röret.

Provhantering:
I avvaktan på transport kylförvaras provet.

Provskickning/transport:
Sänd provet med nästa ordinarie transport.
Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.  
Analysfrekvens:   Analysen utföres två gånger per vecka  
Referensintervall:
Metod:   Nukleinsyrapåvisning  
Ansvarig läkare: Kåre Bondeson  
Ackreditering: Ja
Hänvisningar:  
Övrigt: Kontakt Klinisk Mikrobiologi: 018-611 39 16.  
Tolkning:  
Referenshänvisning: